Web Analytics

Over Friesland

Over Friesland

De Nederlandse provincie Friesland strekt zich uit langs het IJsselmeer en de Waddenzee. Het omvat een aantal Waddeneilanden, evenals het vasteland. Westerlauwers Friesland is de naam die wordt gegeven aan het deel van Groot-Friesland dat ten westen van de Lauwers ligt. In termen van totale oppervlakte (inclusief water) is Friesland de grootste provincie van Nederland. Wanneer alleen gemeten wordt per landoppervlak, staat het op de derde plaats. De provincie is vrij laaggelegen; het hoogste punt van het vasteland is de Bosberg bij Appelscha, met 26 meter. Met de Waddeneilanden meegerekend, ligt het hoogste punt op de Vuurboetsduin, op 45 meter.

Link toevoegen

Link toevoegen